Bidra med egna texter

I kontakten med brukare av hemsidan har det uppkommit ett ömsesidigt behov av att också kunna publicera bidrag av personer, som har visat fram intressanta texter av olika slag. Läs mer här.

Har du haft nytta av texterna här?

Genom denna hemsida önskar vi ge stöd åt två familjer i Indien och Sri Lanka. Om du anser dig ha nytta och glädje av det du läst, får du gärna ge medel till en fond som fördelar det insamlade till en pastorsfamilj i Indien och till en fattig familj på Sri Lanka.

Ge en gåva till Sri Lanka-fonden